S. 5-2815 Dossierfiche K. 53-3423

Wetsontwerp houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XIV, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XIV, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht
Regering E. Di Rupo I  

uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
handelsverrichting
misbruikclausule
handelscontract
consumentenrecht
handelsrecht
bescherming van de consument
vrij beroep
goederen en diensten
teleshopping
Handelswetboek
misleidende reclame
wetboek
reclame
contract
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3423/1 Wetsontwerp 5/3/2014
K. 53-3423/2 Amendement 12/3/2014
K. 53-3423/3 Amendement 18/3/2014
K. 53-3423/4 Verslag namens de commissie 24/3/2014
K. 53-3423/5 Tekst aangenomen door de commissie 26/3/2014
K. 53-3423/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/3/2014
5-2815/1 5-2815/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 28/3/2014
5-2815/2 5-2815/2 (PDF) Amendementen 2/4/2014
5-2815/3 5-2815/3 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2014
5-2815/4 5-2815/4 (PDF) Verstrijken van de onderzoekstermijn 18/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
5/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3423/1
24/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3423/4
26/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 192, p. 5-11
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-8/o34)
Integraal verslag nr. 193, p. 116
Doc. K. 53-3423/6
27/3/2014   Aanneming na amendering door commissie
13/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
13/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
28/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/3/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2815/1 5-2815/1 (PDF)
28/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/3/2014   Verzending naar commissie
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller, Rik Daems
2/4/2014   Inleidende uiteenzetting
2/4/2014   Bespreking
2/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
2/4/2014   Aanneming zonder amendering
2/4/2014   Vertrouwen rapporteur
18/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
30/5/2014   Bekendmaking (41955-41987)
30/9/2014   Erratum (77271)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/3/2014, 27/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 2/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/3/2014 5 2/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 29/3/2014 20 17/4/2014
Verstrijken termijn: Onderzoekstermijn (S1) Onderzoekstermijn (S1) 29/3/2014 0 17/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2014 30/5/2014 , blz 41955-41987
Errata
Op 30/9/2014 , blz 77271

Kruispuntbank van de wetgeving