S. 5-2814 Dossierfiche K. 53-3422

Wetsontwerp tot wijziging van boek XVII van het Wetboek van economisch recht wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep
Regering E. Di Rupo I  

handelsrecht
vrij beroep
Handelswetboek
rechtsvordering
wetboek
rechtsingang

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3422/1 Wetsontwerp 5/3/2014
K. 53-3422/2 Amendement 12/3/2014
K. 53-3422/3 Verslag namens de commissie 24/3/2014
K. 53-3422/4 Tekst aangenomen door de commissie 24/3/2014
K. 53-3422/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/3/2014
5-2814/1 5-2814/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 1/4/2014
5-2814/2 5-2814/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2014
5-2814/3 5-2814/3 (PDF) Verstrijken van de onderzoekstermijn 23/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
5/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3422/1
24/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3423/4
26/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 192, p. 5-11
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-8/o34)
Integraal verslag nr. 193, p. 115-116
Doc. K. 53-3422/5
27/3/2014   Aanneming na amendering door commissie
13/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
13/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
28/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2814/1 5-2814/1 (PDF)
1/4/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
1/4/2014   Verzending naar commissie
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller, Rik Daems
2/4/2014   Inleidende uiteenzetting
2/4/2014   Bespreking
2/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
2/4/2014   Aanneming zonder amendering
2/4/2014   Vertrouwen rapporteur
23/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
28/5/2014   Bekendmaking (41683-41684)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/3/2014, 27/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 2/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/3/2014 5 2/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 2/4/2014 20 22/4/2014
Verstrijken termijn: Onderzoekstermijn (S1) Onderzoekstermijn (S1) 2/4/2014 0 22/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2014 28/5/2014 , blz 41683-41684

Kruispuntbank van de wetgeving