S. 5-2812 Dossierfiche K. 53-3409

Wetsontwerp tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof
Regering E. Di Rupo I  

nationale planning
sociale zekerheid
nationale boekhouding
regionale planning
Instituut voor de Nationale Rekeningen
rijksbegroting
overheidsboekhouding
begrotingsprocedure
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
regionale rekeningen
Europees stelsel van rekeningen
Stabiliteitspact
begrotingsbeleid
begrotingsraming
begrotingscontrole
economische governance van de EU
budgettair evenwicht
EU-controle
coŲrdinatie van EMU-beleid
nationale uitvoeringsmaatregel
Rekenhof (BelgiŽ)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3409/1 Wetsontwerp 27/2/2014
K. 53-3409/2 Verslag namens de commissie 18/3/2014
K. 53-3409/3 Tekst verbeterd door de commissie 18/3/2014
K. 53-3409/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/3/2014
5-2812/1 5-2812/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/3/2014
5-2812/2 5-2812/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2014
5-2812/3 5-2812/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
27/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3409/1
13/3/2014   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 189, p. 136
21/3/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3408/4
25/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 192, p. 27-33
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+104/-10/o10)
Integraal verslag nr. 193, p. 114-115
Doc. K. 53-3409/4
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Etienne Schouppe, Ahmed Laaouej
25/3/2014   Inleidende uiteenzetting
25/3/2014   Bespreking
28/3/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
27/3/2014   Inschrijving op agenda
28/3/2014   Overzending Doc. 5-2812/1 5-2812/1 (PDF)
28/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-2/o3) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2812/3 5-2812/3 (PDF)
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
28/3/2014   Verzending naar commissie
1/4/2014   Inschrijving op agenda
1/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Etienne Schouppe, Ahmed Laaouej
1/4/2014   Bespreking
1/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
1/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Lezing van het verslag
3/4/2014   Goedkeuring verslag
eenparig (9 stemmen)
3/4/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
10/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
25/4/2014   Bekendmaking (34848-34850)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/3/2014, 27/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 1/4/2014, 3/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/4/2014 25/4/2014 , blz 34848-34850

Kruispuntbank van de wetgeving