S. 5-2810 Dossierfiche K. 53-3394

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 121 en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van ... inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiŽle planning door gereglementeerde ondernemingen
Regering E. Di Rupo I  

Financial Services and Markets Authority
rechtsmiddel
toegang tot het beroepsleven
financiŽle diensten
administratieve rechtspraak
financieel beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3394/1 Wetsontwerp 21/2/2014
K. 53-3394/2 Verslag namens de commissie 17/3/2014
K. 53-3394/3 Tekst verbeterd door de commissie 17/3/2014
K. 53-3394/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/3/2014
5-2810/1 5-2810/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/3/2014
5-2810/2 5-2810/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2014
5-2810/3 5-2810/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
21/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3394/1
21/3/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3393/3
26/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 192, p. 21-27
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-42/o0)
Integraal verslag nr. 193, p. 113-114
Doc. K. 53-3394/4
27/3/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
28/3/2014   Overzending Doc. 5-2810/1 5-2810/1 (PDF)
28/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-15/o0) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2810/3 5-2810/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/3/2014   Verzending naar commissie
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Etienne Schouppe
2/4/2014   Bespreking
2/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
2/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Lezing van het verslag
3/4/2014   Goedkeuring verslag
eenparig (10 stemmen)
3/4/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
24/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
27/5/2014   Bekendmaking (41292)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/3/2014, 27/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 2/4/2014, 3/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/4/2014 27/5/2014 , blz 41292

Kruispuntbank van de wetgeving