S. 5-2809 Dossierfiche K. 53-3393

Wetsontwerp inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners, inzake het verstrekken van raad over financiŽle planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten
Regering E. Di Rupo I  

kapitaalbelegging
terrorisme
Financial Services and Markets Authority
bescherming van de consument
witwassen van geld
toegang tot het beroepsleven
financiŽle diensten
spaartegoed
financieel beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3393/1 Wetsontwerp 21/2/2014
K. 53-3393/2 Amendementen 11/3/2014
K. 53-3393/3 Verslag namens de commissie 21/3/2014
K. 53-3393/4 Tekst aangenomen door de commissie 21/3/2014
K. 53-3393/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/3/2014
5-2809/1 5-2809/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 28/3/2014
5-2809/2 5-2809/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2014
5-2809/3 5-2809/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 3/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
21/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3393/1
21/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3393/3
26/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 192, p. 21-27
27/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 193, p. 112-113
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-42/o0)
Integraal verslag nr. 193, p. 113
Doc. K. 53-3393/5
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
26/3/2014   Inschrijving op agenda
26/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Etienne Schouppe
26/3/2014   Inleidende uiteenzetting
26/3/2014   Bespreking
28/3/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
28/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/3/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2809/1 5-2809/1 (PDF)
28/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-15/o0) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2809/3 5-2809/3 (PDF)
28/3/2014   Verzending naar commissie
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Etienne Schouppe
2/4/2014   Bespreking
2/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
2/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Lezing van het verslag
3/4/2014   Goedkeuring verslag
eenparig (10 stemmen)
3/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
27/5/2014   Bekendmaking (41293-41304)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/3/2014, 27/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 2/4/2014, 3/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/3/2014 15 14/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 29/3/2014 60 27/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2014 27/5/2014 , blz 41293-41304

Kruispuntbank van de wetgeving