S. 5-2808 Dossierfiche K. 53-3395

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiŽle zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiŽle instrumenten
Regering E. Di Rupo I  

termijnmarkt
financiŽle voorschriften
Financial Services and Markets Authority
afgeleid financieel instrument
financieel toezicht
financieel instrument
financiŽle transactie
nationale uitvoeringsmaatregel
financiŽle controle
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3395/1 Wetsontwerp 21/2/2014
K. 53-3395/2 Amendementen 11/3/2014
K. 53-3395/3 Verslag namens de commissie 21/3/2014
K. 53-3395/4 Tekst aangenomen door de commissie 21/3/2014
K. 53-3395/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/3/2014
5-2808/1 5-2808/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 28/3/2014
5-2808/2 5-2808/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2014
5-2808/3 5-2808/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 3/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
21/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3395/1
21/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3395/3
26/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 192, p. 19-21
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-0/o42)
Integraal verslag nr. 193, p. 111
Doc. K. 53-3395/5
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
26/3/2014   Inschrijving op agenda
26/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Etienne Schouppe
26/3/2014   Inleidende uiteenzetting
26/3/2014   Bespreking
28/3/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
28/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/3/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2808/1 5-2808/1 (PDF)
28/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o10) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2808/3 5-2808/3 (PDF)
28/3/2014   Verzending naar commissie
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Etienne Schouppe
2/4/2014   Bespreking
2/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
2/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Lezing van het verslag
3/4/2014   Goedkeuring verslag
eenparig (10 stemmen)
3/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
28/5/2014   Bekendmaking (41805-41814)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/3/2014, 27/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 2/4/2014, 3/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/3/2014 15 14/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 29/3/2014 60 27/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2014 28/5/2014 , blz 41805-41814

Kruispuntbank van de wetgeving