S. 5-2804 Dossierfiche K. 53-3399

Wetsontwerp tot wijziging van het rustpensioen en het overlevingspensioen en tot invoering van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en houdende geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen werklieden en bedienden inzake aanvullende pensioenen
Regering E. Di Rupo I  

werknemer in loondienst
loon
cumulatie van inkomsten
arbeider
uitkering aan nabestaanden
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
bevolking op arbeidsgeschikte leeftijd
aanvullende uitkering
varend en vliegend personeel
pensioenregeling
fonds voor bestaanszekerheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3399/1 Wetsontwerp 24/2/2014
K. 53-3399/2 Amendementen 26/2/2014
K. 53-3399/4 Tekst aangenomen door de commissie 21/3/2014
K. 53-3399/3 Verslag namens de commissie 24/3/2014
K. 53-3399/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/3/2014
5-2804/1 5-2804/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 3/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
24/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3399/1
24/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3399/3
27/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 193, p. 39-51
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-33/o10)
Integraal verslag nr. 193, p. 107-108
Doc. K. 53-3399/5
27/3/2014   Aanneming na amendering door commissie
27/2/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/51 5-82/51 (PDF)
27/2/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/51 5-82/51 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
28/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/4/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2804/1 5-2804/1 (PDF)
3/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
9/5/2014   Bekendmaking (38027-38036)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/3/2014 5 2/4/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 29/3/2014 0 2/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/5/2014 9/5/2014 , blz 38027-38036

Kruispuntbank van de wetgeving