S. 5-2803 Dossierfiche K. 53-3550

Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid, ondertekend te Brussel op 21 mei 2008
Regering E. Di Rupo I  

internationale organisatie
migratiebeleid
ratificatie van een overeenkomst
asielrecht
zetel van de instelling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2803/1 5-2803/1 (PDF) Wetsontwerp 27/3/2014
K. 53-3550/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2014
5-2803/2 5-2803/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2014
K. 53-3550/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/3/2014   Indiening
27/3/2014   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/3/2014   Verzending naar commissie
1/4/2014   Inschrijving op agenda
1/4/2014   Niet behandeld
3/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller
3/4/2014   Inleidende uiteenzetting
3/4/2014   Bespreking
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
3/4/2014   Overzending Doc. K. 53-3550/1
22/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd, zonder verslag)
23/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 39
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 198, p. 74
Doc. K. 53-3550/2
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/6/2014   Bekrachtiging en afkondiging
27/12/2016   Bekendmaking (89704-89710)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 3/4/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/6/2014 27/12/2016 , blz 89704-89710

Kruispuntbank van de wetgeving