S. 5-2794 Dossierfiche K. 53-3546

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Europese Organisatie voor kernfysisch onderzoek, gedaan te Genève op 18 maart 2004
Regering E. Di Rupo I  

CERN
diplomatieke onschendbaarheid
ratificatie van een overeenkomst
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2794/1 5-2794/1 (PDF) Wetsontwerp 25/3/2014
K. 53-3546/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2014
5-2794/2 5-2794/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2014
K. 53-3546/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/3/2014   Indiening Doc. 5-2794/1 5-2794/1 (PDF)
25/3/2014   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o10) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/3/2014   Verzending naar commissie
1/4/2014   Inschrijving op agenda
1/4/2014   Niet behandeld
3/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Tilmans
3/4/2014   Inleidende uiteenzetting
3/4/2014   Bespreking
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
3/4/2014   Overzending Doc. K. 53-3546/1
22/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd, zonder verslag)
23/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 36
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-0/o10)
Integraal verslag nr. 198, p. 72
Doc. K. 53-3546/2
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/6/2014   Bekrachtiging en afkondiging
20/11/2014   Bekendmaking (91270-91278)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 3/4/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/6/2014 20/11/2014 , blz 91270-91278

Kruispuntbank van de wetgeving