S. 5-2793 Dossierfiche K. 53-3545

Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten :
1į het Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo, gedaan te Brussel op 29 april 2009, en
2įhet Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 29 april 2009
Regering E. Di Rupo I  

Democratische Republiek Congo
wederzijdse bijstand
justitiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
overbrenging van gedetineerden
bilaterale overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2793/1 5-2793/1 (PDF) Wetsontwerp 25/3/2014
K. 53-3545/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2014
5-2793/2 5-2793/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2014
K. 53-3545/2 Verslag namens de commissie 23/4/2014
K. 53-3545/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/3/2014   Indiening Doc. 5-2793/1 5-2793/1 (PDF)
25/3/2014   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-4/o13) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/3/2014   Verzending naar commissie
1/4/2014   Inschrijving op agenda
1/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Benoit Hellings
1/4/2014   Inleidende uiteenzetting
1/4/2014   Bespreking
3/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Bespreking
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-1/o3)
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
3/4/2014   Overzending Doc. K. 53-3545/1
23/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3545/2
23/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 31-35
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-10/o32)
Integraal verslag nr. 198, p. 71-72
Doc. K. 53-3545/3
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/6/2014   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 1/4/2014, 3/4/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/4/2014

Kruispuntbank van de wetgeving