S. 5-2781 Dossierfiche K. 53-3417

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van Belgiė aan de Europese Economische en Monetaire Unie
Regering E. Di Rupo I  

zelfstandig beroep
pensioenvoorwaarden
pensioenregeling
beroepsloopbaan

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3417/1 Wetsontwerp 4/3/2014
K. 53-3417/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2014
5-2781/1 5-2781/1 (PDF) Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat 27/3/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
4/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3417/1
18/3/2014   Aanneming in commissie (zonder verslag)
19/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 190, p. 34-36
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-0/o25)
Integraal verslag nr. 191, p. 51
Doc. K. 53-3417/2
20/3/2014   Aanneming zonder amendering
13/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
13/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/3/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2781/1 5-2781/1 (PDF)
27/3/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
6/6/2014   Bekendmaking (43546-43547)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/3/2014, 20/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geėvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/3/2014 5 26/3/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/3/2014 0 26/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/4/2014 6/6/2014 , blz 43546-43547

Kruispuntbank van de wetgeving