S. 5-2780 Dossierfiche K. 53-3416

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor zelfstandigen rekening houdend met het beginsel van eenheid van loopbaan
Regering E. Di Rupo I  

zelfstandig beroep
pensioenvoorwaarden
pensioenregeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3416/1 Wetsontwerp 4/3/2014
K. 53-3416/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2014
5-2780/1 5-2780/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 27/3/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
4/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3416/1
18/3/2014   Aanneming in commissie (zonder verslag)
19/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 190, p. 34-36
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+103/-0/o35)
Integraal verslag nr. 191, p. 50
Doc. K. 53-3416/2
20/3/2014   Aanneming zonder amendering
13/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
13/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/3/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2780/1 5-2780/1 (PDF)
27/3/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
5/6/2014   Bekendmaking (43163-43166)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/3/2014, 20/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/3/2014 5 26/3/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/3/2014 0 26/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/4/2014 5/6/2014, blz 43163-43166