S. 5-2778 Dossierfiche K. 53-3433

Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen, van de wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders
Regering E. Di Rupo I  

beleggingsmaatschappij
financiŽle voorschriften
Financial Services and Markets Authority
commerciŽle rechtspraak
rechtsmiddel
financieel toezicht
nationale uitvoeringsmaatregel
financiŽle controle

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3433/1 Wetsontwerp 10/3/2014
K. 53-3433/2 Wetsontwerp 10/3/2014
K. 53-3433/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2014
5-2778/1 5-2778/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/3/2014
5-2778/2 5-2778/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/3/2014
5-2778/3 5-2778/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
10/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3433/1
13/3/2014   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 189, p. 137
18/3/2014   Aanneming in commissie (zonder verslag)
19/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 190, p. 32-34
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-0/o26)
Integraal verslag nr. 191, p. 49-50
Doc. K. 53-3433/3
20/3/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2014   Overzending Doc. 5-2778/1 5-2778/1 (PDF)
21/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/3/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o9) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2778/3 5-2778/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/3/2014   Verzending naar commissie
26/3/2014   Inschrijving op agenda
26/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller, Lieve Maes
26/3/2014   Inleidende uiteenzetting
26/3/2014   Bespreking
26/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
26/3/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
10/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
17/6/2014   Bekendmaking (45350-45353)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/3/2014, 20/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/4/2014 17/6/2014 , blz 45350-45353

Kruispuntbank van de wetgeving