S. 5-2774 Dossierfiche K. 53-3381

Wetsontwerp betreffende de bekendmaking van verscheidene internationale akten houdende technische voorschriften inzake schepen en de zeevaart
Regering E. Di Rupo I  

vervoer over zee
veiligheid op zee
boot
technische norm
verontreiniging door schepen
norm
internationale conventie
Internationale Maritieme Organisatie
Staatscourant
veiligheid van het vervoer
wetspublicatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3381/1 Wetsontwerp 18/2/2014
K. 53-3381/2 Verslag namens de commissie 17/3/2014
K. 53-3381/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2014
5-2774/1 5-2774/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 21/3/2014
5-2774/2 5-2774/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/2014
5-2774/3 5-2774/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 27/3/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3381/1
17/3/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3381/2
19/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 190, p. 28-29
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+140/-0/o1)
Integraal verslag nr. 191, p. 47-48
Doc. K. 53-3381/3
20/3/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/3/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2774/1 5-2774/1 (PDF)
21/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/3/2014   Inschrijving op agenda
27/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o8) Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
Doc. 5-2774/3 5-2774/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/3/2014   Verzending naar commissie
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Etienne Schouppe
25/3/2014   Inleidende uiteenzetting
25/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
25/3/2014   Aanneming zonder amendering
25/3/2014   Vertrouwen rapporteur
27/3/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
16/5/2014   Bekendmaking (39637-39638)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/3/2014, 20/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/3/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/3/2014 15 7/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 22/3/2014 60 20/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/4/2014 16/5/2014 , blz 39637-39638

Kruispuntbank van de wetgeving