S. 5-2773 Dossierfiche K. 53-3397

Wetsontwerp betreffende bescherming van het cultureel erfgoed onder water
Regering E. Di Rupo I  

continentaal plat
exclusieve economische zone
marien milieu
archeologie
aquatisch milieu
territoriale wateren
Unesco
Noordzee
cultureel erfgoed
bescherming van het erfgoed

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3397/1 Wetsontwerp 24/2/2014
K. 53-3397/2 Verslag namens de commissie 17/3/2014
K. 53-3397/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2014
5-2773/1 5-2773/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 21/3/2014
5-2773/3 5-2773/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 27/3/2014
5-2773/2 5-2773/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3397/1
17/3/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3397/2
19/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 190, p. 28
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 191, p. 47
Doc. K. 53-3397/3
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
19/3/2014   Inschrijving op agenda
19/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine Vermeulen
19/3/2014   Inleidende uiteenzetting
19/3/2014   Bespreking
21/3/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/3/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2773/1 5-2773/1 (PDF)
21/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/3/2014   Inschrijving op agenda
27/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
Doc. 5-2773/3 5-2773/3 (PDF)
21/3/2014   Verzending naar commissie
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine Vermeulen
25/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
25/3/2014   Aanneming zonder amendering
25/3/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
27/3/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
18/4/2014   Bekendmaking (33729-33733)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/3/2014, 20/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/3/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/3/2014 15 7/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 22/3/2014 60 20/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/4/2014 18/4/2014 , blz 33729-33733

Kruispuntbank van de wetgeving