S. 5-2772 Dossierfiche K. 53-3400

Wetsontwerp tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels
Regering E. Di Rupo I  

Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
administratieve hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3400/1 Wetsontwerp 25/2/2014
K. 53-3400/2 Verslag namens de commissie 17/3/2014
K. 53-3400/3 Tekst verbeterd door de commissie 17/3/2014
K. 53-3400/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2014
5-2772/1 5-2772/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 24/3/2014
5-2772/2 5-2772/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/2014
5-2772/3 5-2772/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 3/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
25/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3400/1
17/3/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3400/2
19/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 190, p. 27-28
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-0/o24)
Integraal verslag nr. 191, p. 46-47
Doc. K. 53-3400/4
20/3/2014   Aanneming zonder amendering
27/2/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/51 5-82/51 (PDF)
27/2/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/51 5-82/51 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
24/3/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2772/1 5-2772/1 (PDF)
24/3/2014   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
27/3/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o9) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2772/3 5-2772/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/3/2014   Verzending naar commissie
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
25/3/2014   Inleidende uiteenzetting
25/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
25/3/2014   Aanneming zonder amendering
25/3/2014   Vertrouwen rapporteur
3/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
10/6/2014   Bekendmaking (43810-43823)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/3/2014, 20/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/3/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/3/2014 5 26/3/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 25/3/2014 20 14/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/5/2014 10/6/2014 , blz 43810-43823

Kruispuntbank van de wetgeving