S. 5-2766 Dossierfiche K. 53-3360

Wetsontwerp houdende de invoeging van Boek XVI, "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht
Regering E. Di Rupo I  

alternatieve geschillenbeslechting
consumentenrecht
handelsrecht
bescherming van de consument
Consumentenombudsdienst
Handelswetboek
handelsgeschil
wetboek
bemiddelaar
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3360/1 Wetsontwerp 13/2/2014
K. 53-3360/2 Amendement 18/2/2014
K. 53-3360/3 Amendementen 25/2/2014
K. 53-3360/4 Verslag namens de commissie 28/2/2014
K. 53-3360/5 Tekst aangenomen door de commissie 28/2/2014
K. 53-3360/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2014
5-2766/1 5-2766/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 21/3/2014
5-2766/3 5-2766/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2014
5-2766/4 5-2766/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 27/3/2014
5-2766/2 5-2766/2 (PDF) Amendementen 9/7/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
13/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3360/1
27/2/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/2/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3360/4
19/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 190, p. 12
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+102/-0/o37)
Integraal verslag nr. 191, p. 42-43
Doc. K. 53-3360/6
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/2/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
27/2/2014   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Bellot
27/2/2014   Bespreking
19/3/2014   Inschrijving op agenda
19/3/2014   Bespreking
21/3/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/3/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2766/1 5-2766/1 (PDF)
21/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/3/2014   Inschrijving op agenda
27/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o10) Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
Doc. 5-2766/4 5-2766/4 (PDF)
21/3/2014   Verzending naar commissie
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Bellot
25/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
25/3/2014   Aanneming zonder amendering
27/3/2014   Inschrijving op agenda
27/3/2014   Lezing van het verslag
27/3/2014   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer FranÁois Bellot is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
27/3/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
12/5/2014   Bekendmaking (38262-38269)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/3/2014, 20/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 27/2/2014, 19/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/3/2014, 27/3/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/3/2014 15 7/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 22/3/2014 60 20/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/4/2014 12/5/2014 , blz 38262-38269

Kruispuntbank van de wetgeving