S. 5-2764 Dossierfiche K. 53-3354

Wetsontwerp houdende aanpassingen van de vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid ten gevolge van de zesde staatshervorming
Regering E. Di Rupo I  

verdeling van de bevoegdheden
sociale bijdrage
beroep in de kunst
Maribel
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
bevoegdheidsoverdracht
dienstpersoneel
werkgelegenheidsbevordering
kinderoppas
gesubsidieerde contractueel (gesco)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3354/1 Wetsontwerp 12/2/2014
K. 53-3354/2 Amendement 25/2/2014
K. 53-3354/3 Verslag namens de commissie 5/3/2014
K. 53-3354/4 Tekst aangenomen door de commissie 5/3/2014
K. 53-3354/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2014
5-2764/1 5-2764/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 27/3/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
12/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3354/1
5/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3354/3
19/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 190, p. 10
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-26/o13)
Integraal verslag nr 191, p. 41-42
Doc. K. 53-3354/5
20/3/2014   Aanneming na amendering door commissie
13/2/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
13/2/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/3/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2764/1 5-2764/1 (PDF)
27/3/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
23/5/2014   Bekendmaking (40817-40820)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/3/2014, 20/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/3/2014 5 26/3/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/3/2014 0 26/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/4/2014 23/5/2014 , blz 40817-40820

Kruispuntbank van de wetgeving