S. 5-2761 Dossierfiche K. 53-3377

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers
Regering E. Di Rupo I  

werknemer in loondienst
pensioenvoorwaarden
pensioenregeling
beroepsloopbaan

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3377/1 Wetsontwerp 17/2/2014
K. 53-3377/2 Amendement 25/2/2014
K. 53-3377/3 Verslag namens de commissie 28/2/2014
K. 53-3377/4 Tekst verbeterd door de commissie 28/2/2014
K. 53-3377/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2014
5-2761/1 5-2761/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 27/3/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
17/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3377/1
28/2/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3377/3
19/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 190, p. 3-6
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr 191, p. 40
Doc. K. 53-3377/5
20/3/2014   Aanneming zonder amendering
27/2/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/51 5-82/51 (PDF)
27/2/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/51 5-82/51 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/3/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2761/1 5-2761/1 (PDF)
27/3/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/2014   Bekendmaking (36537-36538)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/3/2014, 20/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/3/2014 5 26/3/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/3/2014 0 26/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/4/2014 7/5/2014 , blz 36537-36538

Kruispuntbank van de wetgeving