S. 5-2760 Dossierfiche K. 53-3540

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek AlbaniŽ, BosniŽ en Herzegovina, de Republiek KroatiŽ, de voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ, de Republiek MoldaviŽ, Montenegro, de Republiek ServiŽ en de "United Nations Interim Administration Mission in Kosovo" in naam van Kosovo in overeenstemming met resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Secretariaat van het "Central European Free Trade Agreement", ondertekend te Brussel op 26 juni 2008
Regering E. Di Rupo I  

ratificatie van een overeenkomst
CEFTA
zetel van de instelling
vrij verkeer van goederen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2760/1 5-2760/1 (PDF) Wetsontwerp 19/3/2014
K. 53-3540/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2014
5-2760/2 5-2760/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2014
K. 53-3540/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/3/2014   Indiening Doc. 5-2760/1 5-2760/1 (PDF)
19/3/2014   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/3/2014   Verzending naar commissie
1/4/2014   Inschrijving op agenda
1/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Benoit Hellings
1/4/2014   Inleidende uiteenzetting
1/4/2014   Bespreking
3/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Bespreking
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
3/4/2014   Overzending Doc. K. 53-3540/1
22/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd, zonder verslag)
23/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 25-26
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 198, p. 68-69
Doc. K. 53-3540/2
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/6/2014   Bekrachtiging en afkondiging
16/9/2014   Bekendmaking (72744-72753)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 1/4/2014, 3/4/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/6/2014 16/9/2014 , blz 72744-72753

Kruispuntbank van de wetgeving