S. 5-2759 Dossierfiche K. 53-3539

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten :
1 Protocol houdende wijziging van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij het Protocol van 16 november 1982, gedaan te Parijs op 12 februari 2004.

2 Protocol houdende wijziging van het Verdrag van 31 januari 1963 tot aanvulling van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij het Protocol van 16 november 1982, gedaan te Parijs op 12 februari 2004
Regering E. Di Rupo I  

kernongeval
civiele aansprakelijkheid
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
kernenergie
ratificatie van een overeenkomst
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2759/1 5-2759/1 (PDF) Wetsontwerp 19/3/2014
K. 53-3539/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2014
5-2759/2 5-2759/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2014
K. 53-3539/2 Verslag namens de commissie 23/4/2014
K. 53-3539/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/3/2014   Indiening Doc. 5-2759/1 5-2759/1 (PDF)
19/3/2014   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-4/o7) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/3/2014   Verzending naar commissie
1/4/2014   Inschrijving op agenda
1/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Dalila Douifi
1/4/2014   Inleidende uiteenzetting
1/4/2014   Bespreking
3/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Bespreking
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
3/4/2014   Overzending Doc. K. 53-3539/1
23/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3539/2
23/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 25
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-10/o0)
Integraal verslag nr. 198, p. 68
Doc. K. 53-3539/3
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/6/2014   Bekrachtiging en afkondiging
28/12/2021   Bekendmaking (125157-125175)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 1/4/2014, 3/4/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/6/2014 28/12/2021, blz 125157-125175

Kruispuntbank van de wetgeving