S. 5-2758 Dossierfiche K. 53-3538

Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Comité voor militaire geneeskunde, ondertekend te Brussel op 2 juni 2008
Regering E. Di Rupo I  

gezondheidsdienst
ratificatie van een overeenkomst
militaire samenwerking
zetel van de instelling
geneeskunde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2758/1 5-2758/1 (PDF) Wetsontwerp 19/3/2014
5-2758/2 5-2758/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/4/2014
K. 53-3538/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2014
K. 53-3538/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/3/2014   Indiening Doc. 5-2758/1 5-2758/1 (PDF)
19/3/2014   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/3/2014   Verzending naar commissie
1/4/2014   Inschrijving op agenda
1/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Dalila Douifi, Louis Siquet
1/4/2014   Inleidende uiteenzetting
1/4/2014   Bespreking
1/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
1/4/2014   Aanneming zonder amendering
1/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
3/4/2014   Overzending Doc. K. 53-3538/1
22/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd, zonder verslag)
23/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 24
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 198, p. 67-68
Doc. K. 53-3538/2
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/6/2014   Bekrachtiging en afkondiging
22/3/2018   Bekendmaking (28216-28220)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 1/4/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/6/2014 22/3/2018, blz 28216-28220

Kruispuntbank van de wetgeving