S. 5-2754 Dossierfiche K. 53-3534

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake de vestiging in BelgiŽ van een Project Office van het "International Oceanographic Data and Information Exchange"-programma, gedaan te Parijs op 18 juli 2005
Regering E. Di Rupo I  

ratificatie van een overeenkomst
Unesco
zetel van de instelling
oceanografie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2754/1 5-2754/1 (PDF) Wetsontwerp 19/3/2014
5-2754/2 5-2754/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/4/2014
K. 53-3534/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2014
K. 53-3534/2 Verslag namens de commissie 23/4/2014
K. 53-3534/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/3/2014   Indiening Doc. 5-2754/1 5-2754/1 (PDF)
19/3/2014   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/3/2014   Verzending naar commissie
1/4/2014   Inschrijving op agenda
1/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Philippe Mahoux
1/4/2014   Inleidende uiteenzetting
1/4/2014   Bespreking
1/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
1/4/2014   Aanneming zonder amendering
1/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
3/4/2014   Overzending Doc. K. 53-3534/1
23/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3534/2
23/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 21
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 198, p. 65-66
Doc. K. 53-3534/3
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/6/2014   Bekrachtiging en afkondiging
14/5/2018   Bekendmaking (39546-39548)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 1/4/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/6/2014 14/5/2018 , blz 39546-39548

Kruispuntbank van de wetgeving