S. 5-2748 Dossierfiche K. 53-3301

Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in boek XVII, titel 2, van het Wetboek economisch recht
Regering E. Di Rupo I  

algemeen belang
consumentenrecht
handelsrecht
bescherming van de consument
Handelswetboek
jurisdictiebevoegdheid
wetboek
recht om voor het gerecht te treden
collectief verhaal
rechtsingang
consumentenorganisatie
aansprakelijkheidsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3301/1 Wetsontwerp 17/1/2014
K. 53-3301/3 Tekst verbeterd door de commissie 17/2/2014
K. 53-3301/2 Verslag namens de commissie 24/2/2014
K. 53-3301/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/3/2014
5-2748/1 5-2748/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/3/2014
5-2748/2 5-2748/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2014
5-2748/3 5-2748/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/3/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
17/1/2014   Indiening Doc. K. 53-3301/1
17/2/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3300/4
26/2/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/2/2014   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 188, p. 48
13/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 189, p. 119-133
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+77/-0/o40)
Integraal verslag nr. 189, p. 155
Doc. K. 53-3301/4
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/2/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
26/2/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller
26/2/2014   Bespreking
14/3/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
14/3/2014   Overzending Doc. 5-2748/1 5-2748/1 (PDF)
14/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/3/2014   Inschrijving op agenda
20/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-145 Hand. 5-145 (PDF)
20/3/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-145 Hand. 5-145 (PDF)
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-0/o14) Hand. 5-145 Hand. 5-145 (PDF)
Doc. 5-2748/3 5-2748/3 (PDF)
14/3/2014   Verzending naar commissie
19/3/2014   Inschrijving op agenda
19/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller
19/3/2014   Bespreking
19/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o3)
19/3/2014   Aanneming zonder amendering
19/3/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
20/3/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
27/3/2014   Bekrachtiging en afkondiging
29/4/2014   Bekendmaking (35197-35198)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/2/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/3/2014 29/4/2014 , blz 35197-35198

Kruispuntbank van de wetgeving