S. 5-2743 Dossierfiche K. 53-3357

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
Regering E. Di Rupo I  

energienet
strategische reserve
elektrische energie
elektrische industrie
zekerheid van voorziening
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3357/1 Wetsontwerp 12/2/2014
K. 53-3357/2 Verslag namens de commissie 28/2/2014
K. 53-3357/3 Tekst verbeterd door de commissie 28/2/2014
K. 53-3357/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/3/2014
5-2743/1 5-2743/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 20/3/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
12/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3357/1
28/2/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3357/2
13/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 189, p. 98-106
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+77/-1/o46)
Integraal verslag nr. 189, p. 151
Doc. K. 53-3357/4
13/3/2014   Aanneming zonder amendering
27/2/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/51 5-82/51 (PDF)
27/2/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/51 5-82/51 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
14/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/3/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2743/1 5-2743/1 (PDF)
20/3/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/3/2014   Bekrachtiging en afkondiging
1/4/2014   Bekendmaking (28178-28182)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/3/2014 5 19/3/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/3/2014 0 19/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/3/2014 1/4/2014 , blz 28178-28182

Kruispuntbank van de wetgeving