S. 5-2737 Dossierfiche K. 53-3333

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
Regering E. Di Rupo I  

volksgezondheid
recht op lichamelijke integriteit
toegang tot het beroepsleven
tuchtprocedure
paramedisch beroep
beroep in de gezondheidszorg

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3333/1 Wetsontwerp 31/1/2014
K. 53-3333/2 Verslag namens de commissie 28/2/2014
K. 53-3333/3 Tekst verbeterd door de commissie 28/2/2014
K. 53-3333/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/3/2014
5-2737/1 5-2737/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 24/3/2014
5-2737/2 5-2737/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/2014
5-2737/3 5-2737/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 3/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
31/1/2014   Indiening Doc. K. 53-3333/1
28/2/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3333/2
13/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr 189, p. 71-72
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr 189, p. 148
13/3/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
24/3/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2737/1 5-2737/1 (PDF)
24/3/2014   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
27/3/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o7) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2737/3 5-2737/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/3/2014   Verzending naar commissie
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
25/3/2014   Inleidende uiteenzetting
25/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
25/3/2014   Aanneming zonder amendering
25/3/2014   Vertrouwen rapporteur
3/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
20/5/2014   Bekendmaking (40089-40090)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/3/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/3/2014 15 31/3/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 25/3/2014 60 23/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/4/2014 20/5/2014 , blz 40089-40090

Kruispuntbank van de wetgeving