S. 5-2736 Dossierfiche K. 53-3323

Wetsontwerp betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's
Regering E. Di Rupo I  

zelfstandig beroep
kleine en middelgrote onderneming
beroepsvereniging
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3323/1 Wetsontwerp 29/1/2014
K. 53-3323/2 Amendementen 18/2/2014
K. 53-3323/3 Verslag namens de commissie 24/2/2014
K. 53-3323/4 Tekst verbeterd door de commissie 10/3/2014
K. 53-3323/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/3/2014
5-2736/1 5-2736/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/3/2014
5-2736/2 5-2736/2 (PDF) Amendementen 19/3/2014
5-2736/3 5-2736/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2014
5-2736/4 5-2736/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 27/3/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/1/2014   Indiening Doc. K. 53-3323/1
24/2/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3323/3
13/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr 189, p. 58-59
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+78/-0/o47)
Integraal verslag nr 189, p. 141
Doc. K. 53-3323/5
13/3/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/3/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2736/1 5-2736/1 (PDF)
14/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/3/2014   Inschrijving op agenda
27/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-0/o13) Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
Doc. 5-2736/4 5-2736/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/3/2014   Verzending naar commissie
19/3/2014   Inschrijving op agenda
19/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Etienne Schouppe
19/3/2014   Inleidende uiteenzetting
19/3/2014   Bespreking
19/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
19/3/2014   Aanneming zonder amendering
27/3/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
10/6/2014   Bekendmaking (43869-43873)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/3/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/3/2014 15 31/3/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/3/2014 60 13/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/4/2014 10/6/2014 , blz 43869-43873

Kruispuntbank van de wetgeving