S. 5-2730 Dossierfiche K. 53-3446

Federale kieskring
Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring  

indeling in kiesdistricten
hoorzitting
hervorming van het kiesstelsel
kiesstelsel
kiesrecht
landelijke verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2730/1 5-2730/1 (PDF) Verslag namens de bijzondere commissie (Senaat en Kamer) 24/4/2014
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
20/2/2014   Indiening
20/2/2014   Verzending naar commissie: Federale kieskring
  Commissie: Federale kieskring
20/2/2014   Verzending naar commissie
20/2/2014   Inschrijving op agenda
20/2/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Benoit Hellings, Daniel Bacquelaine, Caroline Gennez
10/3/2014   Inschrijving op agenda
10/3/2014   Regeling der werkzaamheden
17/3/2014   Inschrijving op agenda
17/3/2014   Gedachtewisseling
met de heer Philippe Van Parijs, professor aan de Universitť catholique de Louvain
17/3/2014   Gedachtewisseling
met de heer Dave Sinardet, professor aan de Vrije Universiteit Brussel
17/3/2014   Gedachtewisseling
met de heer Pascal Delwit, professor aan de Universitť libre de Bruxelles
17/3/2014   Gedachtewisseling
met de heer Bart Maddens, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven
17/3/2014   Gedachtewisseling
met de heer Laurent de Briey, professor aan de Universitť de Namur
17/3/2014   Gedachtewisseling
met mevrouw Petra Meier, professor aan de Universiteit Antwerpen
24/3/2014   Inschrijving op agenda
24/3/2014   Gedachtewisseling
met de heer Christian Behrendt, professor aan de Universitť de LiŤge
24/3/2014   Gedachtewisseling
met de heer Luc Detroux, assistent aan de Facultťs universitaires Saint-Louis
24/3/2014   Gedachtewisseling
met de heer Stefan Sottiaux, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven
24/3/2014   Gedachtewisseling
met de heer Jan Velaers, professor aan de Universiteit Antwerpen
22/4/2014   Inschrijving op agenda
22/4/2014   Goedkeuring verslag
Eenparig
  [K2] Behandeling door Kamer
20/2/2014   Indiening
24/4/2014   Einde behandeling Doc. 5-2730/1 5-2730/1 (PDF)
24/4/2014   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federale kieskring
Behandeling beŽindigd 20/2/2014, 10/3/2014, 17/3/2014, 24/3/2014, 22/4/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving