S. 5-270 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de dialoog in het licht van een vreedzame oplossing voor Tibet
Sabine de Bethune    Rik Torfs   

motie van het Parlement
rechten van de mens
China
Tibet-kwestie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-270/1 5-270/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/10/2010
5-270/2 5-270/2 (PDF) Amendementen 22/2/2011
5-270/3 5-270/3 (PDF) Amendementen 19/7/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/10/2010   Indiening Doc. 5-270/1 5-270/1 (PDF)
21/10/2010   Inoverwegingneming
21/10/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/10/2010   Verzending naar commissie
30/11/2010   Inschrijving op agenda
30/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz
30/11/2010   Bespreking
1/3/2011   Inschrijving op agenda
1/3/2011   Uitgesteld
5/7/2011   Inschrijving op agenda
5/7/2011   Uitgesteld
12/7/2011   Inschrijving op agenda
12/7/2011   Bespreking
19/7/2011   Inschrijving op agenda
19/7/2011   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 30/11/2010, 12/7/2011, 19/7/2011