S. 5-26 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal"
Nele Lijnen    Bart Tommelein   

landbouwindustrie
schone technologie
ecologie
vernieuwing
tropisch regenwoud
energiebesparing
landbouw en voeding
Milieuprogramma van de Verenigde Naties
economische recessie
ontwikkelingshulp
vervangende brandstof
opwarming van het klimaat
FAO
motie van het Parlement
anticrisisplan
duurzame ontwikkeling
bebossing
duurzame landbouw
energiecrisis
gemeenschappelijk landbouwbeleid
energiebeleid
armoede
economisch beleid
milieu-industrie
milieubescherming
globalisering
groene economie
ecologische voetafdruk
technologie
zachte energie
geldmarkt
regenereerbare energie
biobrandstof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-26/1 5-26/1 (PDF) Voorstel van resolutie 16/8/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/8/2010   Indiening Doc. 5-26/1 5-26/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving