S. 5-253 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken in nachtwinkels en verkooppunten nabij benzinestations en autosnelwegen
Dirk Claes   

autoweg
alcoholhoudende drank
openingstijd van een winkel
verkeersveiligheid
verkoopvergunning
alcoholisme
verkooppunt

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-253/1 5-253/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/10/2010
5-253/2 5-253/2 (PDF) Amendementen 16/3/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/10/2010   Indiening Doc. 5-253/1 5-253/1 (PDF)
21/10/2010   Inoverwegingneming
21/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
21/10/2010   Verzending naar commissie
28/6/2011   Inschrijving op agenda
28/6/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Marleen Temmerman
28/6/2011   Bespreking
20/12/2011   Inschrijving op agenda
20/12/2011   Niet behandeld
10/1/2012   Inschrijving op agenda
10/1/2012   Hoorzitting met de heer Sven Gatz, directeur, Unie van de Belgische Brouwers
10/1/2012   Hoorzitting met de heer Walter Buylaert, diensthoofd, Spoedgevallendienst, Universitair Ziekenhuis Gent
10/1/2012   Hoorzitting de heren Paul Van den Meerssche, diensthoofd, Controledienst Tabak - en Alcohol, en Mathieu Capouet, Expert tabaksbeleid, Dienst Inspectie consumptieproducten, FOD Volksgezondheid
10/1/2012   Hoorzitting met de heer Martin de Duve, Master en Santť publique - Education pour la santť et infirmier, Univers Santť asbl
6/3/2012   Inschrijving op agenda
6/3/2012   Hoorzitting met de heer Piet Jaspaert, voorzitter van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP)
6/3/2012   Hoorzitting met de heer Koen Van Heddeghem, diensthoofd Veiligheid, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
6/3/2012   Hoorzitting met de heer Marc De Keyzer, Federatie van Belgische Drankenhandelaars (FEBED)
6/3/2012   Hoorzitting met de heer Jean-Jacques Delhaye, algemeen secretaris, Belgische Federatie van Wijn en Gedistilleerd vzw
24/4/2012   Inschrijving op agenda
24/4/2012   Bespreking
8/5/2012   Inschrijving op agenda
8/5/2012   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/6/2011, 10/1/2012, 6/3/2012, 24/4/2012, 8/5/2012

Kruispuntbank van de wetgeving