S. 5-2523 Dossierfiche K. 53-3339

Wetsontwerp tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders
Regering E. Di Rupo I  

werknemer in loondienst
verdeling van de bevoegdheden
gezinsuitkering
zelfstandig beroep
FAMIFED
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
statuut van de ambtenaar
bevoegdheidsoverdracht
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
harmonisatie van de sociale zekerheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3339/1 Wetsontwerp 5/2/2014
K. 53-3339/2 Amendementen 11/2/2014
K. 53-3339/3 Verslag namens de commissie 21/2/2014
K. 53-3339/4 Tekst aangenomen door de commissie 24/2/2014
K. 53-3339/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/2/2014
5-2523/1 5-2523/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/3/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
5/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3339/1
21/2/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3339/3
27/2/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 188, p. 42-47
27/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+104/-0/o6)
Integraal verslag nr. 188, p. 106
Doc. K. 53-3339/5
27/2/2014   Aanneming na amendering door commissie
13/2/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
13/2/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
28/2/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/3/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2523/1 5-2523/1 (PDF)
17/3/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
5/5/2014   Bekendmaking (36144-36171)
27/6/2014   Erratum (48294)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/2/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/3/2014 5 14/3/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/3/2014 0 14/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/4/2014 5/5/2014 , blz 36144-36171
Errata
Op 27/6/2014 , blz 48294

Kruispuntbank van de wetgeving