S. 5-2522 Dossierfiche K. 53-3098

Wetsontwerp ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
Patrick Dewael   Daniel Bacquelaine   Catherine Fonck   Manuella Senecaut   Karin Temmerman   Raf Terwingen   Stefaan Van Hecke   Georges Gilkinet   Josy Arens  

regelgevingsbeleid
Parlementair Comité belast met wetsevaluatie
buitenlandse staatsburger
gerechtskosten
onverenigbaarheid
wetgeving
verblijfsrecht
rechtsvordering
fiscaal recht
terminologie
privédetective
belasting van natuurlijke personen
advocaat
beveiliging en bewaking
beroep in administratieve zaken

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3098/1 Wetsvoorstel 25/10/2013
K. 53-3098/2 Amendement 21/1/2014
K. 53-3098/3 Amendementen 22/1/2014
K. 53-3098/4 Addendum 6/2/2014
K. 53-3098/5 Verslag namens de commissie 7/2/2014
K. 53-3098/6 Addendum 11/2/2014
K. 53-3098/7 Amendementen 11/2/2014
K. 53-3098/8 Verslag namens de commissie 13/2/2014
K. 53-3098/9 Verslag namens de commissie 20/2/2014
K. 53-3098/10 Tekst aangenomen door de commissies 21/2/2014
K. 53-3098/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/2/2014
5-2522/1 5-2522/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 25/3/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
25/10/2013   Indiening Doc. K. 53-3098/1
7/11/2013   Inoverwegingneming
21/2/2014   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 53-3098/10
27/2/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 188, p. 41
27/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 188, p. 106
Doc. K. 53-3098/11
27/2/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
28/2/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/3/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2522/1 5-2522/1 (PDF)
25/3/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
19/8/2014   Bekendmaking (60770-60773)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/2/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/3/2014 15 24/3/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/3/2014 0 24/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2014 19/8/2014 , blz 60770-60773

Kruispuntbank van de wetgeving