S. 5-2521 Dossierfiche K. 53-3507

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de Strijdkrachten van de Verenigde Staten, gedaan te Brussel op 13 juli 2012
Regering E. Di Rupo I  

Verenigde Staten
krijgsmacht
NAVO
ratificatie van een overeenkomst
bilaterale overeenkomst
burgerpersoneel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2521/1 5-2521/1 (PDF) Wetsontwerp 27/2/2014
5-2521/2 5-2521/2 (PDF) Amendementen 25/3/2014
5-2521/3 5-2521/3 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/2014
5-2521/4 5-2521/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 25/3/2014
K. 53-3507/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 28/3/2014
K. 53-3507/2 Verslag namens de commissie 8/4/2014
K. 53-3507/3 Erratum 22/4/2014
K. 53-3507/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/2/2014   Indiening Doc. 5-2521/1 5-2521/1 (PDF)
27/2/2014   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/3/2014   Inschrijving op agenda
27/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
27/3/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-4/o0) Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/2/2014   Verzending naar commissie
18/3/2014   Inschrijving op agenda
18/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine Vermeulen
18/3/2014   Inleidende uiteenzetting
18/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-1/o0)
25/3/2014   Aanneming na amendering
25/3/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
27/2/2014   Overzending Doc. K. 53-3507/1
8/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3507/2
22/4/2014   Terugzending naar commissie
23/4/2014   Aanneming in commissie (zonder verlsag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 713
23/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 10-11
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-0/o10)
Integraal verslag nr. 198, p. 63-64
Doc. K. 53-3507/4
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
17/6/2015   Bekendmaking (35004-35008)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/3/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 18/3/2014, 25/3/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/5/2014 17/6/2015 , blz 35004-35008

Kruispuntbank van de wetgeving