S. 5-2520 Dossierfiche K. 53-3506

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake handel in wapens, gedaan te New York op 2 april 2013
Regering E. Di Rupo I  

wapenhandel
VN-conventie
ratificatie van een overeenkomst
Wassenaar Arrangement
conventioneel wapen
zwarte handel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2520/1 5-2520/1 (PDF) Wetsontwerp 26/2/2014
5-2520/2 5-2520/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/2014
K. 53-3506/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 28/3/2014
K. 53-3506/2 Verslag namens de commissie 16/4/2014
K. 53-3506/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/2/2014   Indiening Doc. 5-2520/1 5-2520/1 (PDF)
26/2/2014   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/3/2014   Inschrijving op agenda
27/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
27/3/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/2/2014   Verzending naar commissie
18/3/2014   Inschrijving op agenda
18/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Tilmans
18/3/2014   Inleidende uiteenzetting
18/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
25/3/2014   Aanneming zonder amendering
25/3/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
27/3/2014   Overzending Doc. K. 53-3506/1
16/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3506/2
23/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 9-10
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 198, p. 63
Doc. K. 53-3506/3
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
14/7/2014   Bekendmaking (53358-53375)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 18/3/2014, 25/3/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/5/2014 14/7/2014 , blz 53358-53375

Kruispuntbank van de wetgeving