S. 5-2518 Dossierfiche K. 53-3501

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt
Regering E. Di Rupo I  

vrij verrichten van diensten
Kruispuntbank van Ondernemingen
dienstverrichting
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
ondernemingsloket
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2518/1 5-2518/1 (PDF) Wetsontwerp 26/2/2014
5-2518/2 5-2518/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2014
K. 53-3501/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 28/3/2014
K. 53-3501/2 Verslag namens de commissie 3/4/2014
K. 53-3501/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/2/2014   Indiening Doc. 5-2518/1 5-2518/1 (PDF)
26/2/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/3/2014   Inschrijving op agenda
27/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
27/3/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-2/o0) Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/2/2014   Verzending naar commissie
19/3/2014   Inschrijving op agenda
19/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes
19/3/2014   Inleidende uiteenzetting
19/3/2014   Bespreking
19/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
19/3/2014   Aanneming zonder amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
27/3/2014   Overzending Doc. K. 53-3501/1
3/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3501/2
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 196, p. 52-53
22/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 196, p. 68-69
Doc. K. 53-3501/3
22/4/2014   Aanneming zonder amendering
22/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
20/2/2015   Bekendmaking (13849)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/3/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/5/2014 20/2/2015 , blz 13849

Kruispuntbank van de wetgeving