S. 5-2508 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken
Bert Anciaux   

herziening van de grondwet
parlementaire monarchie
Koning en Koninklijke familie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2508/1 5-2508/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 26/2/2014
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/2/2014   Indiening Doc. 5-2508/1 5-2508/1 (PDF)
27/3/2014   Inoverwegingneming
27/3/2014   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
27/3/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Francis Delpérée
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Zal worden ingetrokken Doc. 5-2856/3 5-2856/3 (PDF)
23/4/2014   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Ingetrokken 23/4/2014
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 23/4/2014
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 23/4/2014

Kruispuntbank van de wetgeving