S. 5-2503 Dossierfiche K. 53-3280

Wetsontwerp houdende invoeging van boek X "Handelsagentuurovereenkomsten, commerciŽle samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek X in boek I van het Wetboek van economisch recht
Regering E. Di Rupo I  

handelsvertegenwoordiger
concessieovereenkomsten voor dienstverlening
handelscontract
handelsrecht
verbintenisrecht
Handelswetboek
makelaar
wetboek
franchising
recht op informatie
handelsberoep
overheidsopdrachten
exclusieve distributie
clausule

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3280/1 Wetsontwerp 9/1/2014
K. 53-3280/2 Amendementen 16/1/2014
K. 53-3280/3 Amendementen 22/1/2014
K. 53-3280/4 Amendementen 4/2/2014
K. 53-3280/5 Amendementen 11/2/2014
K. 53-3280/6 Verslag namens de commissie 17/2/2014
K. 53-3280/7 Tekst aangenomen door de commissie 17/2/2014
K. 53-3280/8 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 20/2/2014
K. 53-3280/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/2/2014
5-2503/1 5-2503/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/3/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
9/1/2014   Indiening Doc. K. 53-3280/1
17/2/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3280/6
20/2/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 187, p. 71-74; p. 82-83
20/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-0/o20)
Integraal verslag nr. 187, p. 83
Doc. K. 53-3280/9
20/2/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
21/2/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/3/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2503/1 5-2503/1 (PDF)
18/3/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
28/4/2014   Bekendmaking (35053-35064)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/2/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/2/2014 15 17/3/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/2/2014 0 17/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/4/2014 28/4/2014 , blz 35053-35064

Kruispuntbank van de wetgeving