S. 5-2502 Dossierfiche K. 53-3319

Wetsontwerp houdende wijzigingen van de wet van 6 juli 2005 betreffende sommige bepalingen inzake elektronische communicatie en van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector
Regering E. Di Rupo I  

Belgische Mededingingsautoriteit
telecommunicatie
administratieve procedure
elektronische post
rechterlijke toetsing
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3319/1 Wetsontwerp 28/1/2014
K. 53-3319/2 Verslag namens de commissie 14/2/2014
K. 53-3319/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/2/2014
5-2502/1 5-2502/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/2/2014
5-2502/2 5-2502/2 (PDF) Amendementen 26/2/2014
5-2502/3 5-2502/3 (PDF) Verslag namens de commissie 26/2/2014
5-2502/4 5-2502/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/3/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
28/1/2014   Indiening Doc. K. 53-3319/1
30/1/2014   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 182, p. 134
14/2/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3318/4
20/2/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 187, p. 56-66
20/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-0/o48)
Integraal verslag nr. 187, p. 81
Doc. K. 53-3319/3
20/2/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/2/2014   Overzending Doc. 5-2502/1 5-2502/1 (PDF)
21/2/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/3/2014   Inschrijving op agenda
13/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-144 Hand. 5-144 (PDF)
13/3/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-144 Hand. 5-144 (PDF)
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-0/o17) Hand. 5-144 Hand. 5-144 (PDF)
Doc. 5-2502/4 5-2502/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/2/2014   Verzending naar commissie
26/2/2014   Inschrijving op agenda
26/2/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine Vermeulen, Ahmed Laaouej
26/2/2014   Bespreking
26/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
26/2/2014   Aanneming zonder amendering
26/2/2014   Vertrouwen rapporteur
13/3/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
26/3/2014   Bekrachtiging en afkondiging
28/4/2014   Bekendmaking (35042)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/2/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/2/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/3/2014 28/4/2014 , blz 35042

Kruispuntbank van de wetgeving