S. 5-2500 Dossierfiche K. 53-3264

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk
Regering E. Di Rupo I  

luchtband
Europese norm
kwaliteitsnorm
volksgezondheid
chemisch product
energiebesparing
bescherming van de consument
verkoopvergunning
duurzame ontwikkeling
etiketteren
invloed op het milieu
aansprakelijkheid van de producent
bewustmaking van de burgers
fytosanitair product
milieukeurmerk
EG-conformiteitsmerk
consumentenvoorlichting
milieubescherming
pulp- en papierindustrie
motorbrandstof
houtindustrie
arbeidsinspectie
handelsnorm
verdelgingsmiddel
technische voorschriften
energieverbruik
gevaarlijke stof
nationale uitvoeringsmaatregel
commercialisering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3264/1 Wetsontwerp 23/12/2013
K. 53-3264/2 Verslag namens de commissie 13/2/2014
K. 53-3264/3 Tekst verbeterd door de commissie 13/2/2014
K. 53-3264/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/2/2014
5-2500/1 5-2500/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 18/3/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
23/12/2013   Indiening Doc. K. 53-3264/1
13/2/2014   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3264/2
20/2/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 187, p. 38-39
20/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+133/-1/o0)
Integraal verslag nr. 187, p. 77-78
Doc. K. 53-3264/4
20/2/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/2/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/3/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2500/1 5-2500/1 (PDF)
18/3/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
17/6/2014   Bekendmaking (45524-45529)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/2/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/2/2014 15 17/3/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/2/2014 0 17/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2014 17/6/2014 , blz 45524-45529

Kruispuntbank van de wetgeving