S. 5-250 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende specifieke en bindende grenswaarden voor blootstelling aan alle asbestvervangende producten en aan andere gevaarlijke producten
Philippe Mahoux   

arbeidsveiligheid
kankerverwekkende stof
asbest
veiligheidsnorm
gezondheid op het werk
etiketteren
voorkoming van ziekten
kanker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-250/1 5-250/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/10/2010
5-250/2 5-250/2 (PDF) Advies van de Raad van State 13/8/2012
5-250/3 5-250/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/12/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/10/2010   Indiening Doc. 5-250/1 5-250/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
3/7/2012   Externe adviesaanvraag: Raad van State
3/7/2012   Externe adviesaanvraag: Nationale Arbeidsraad
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
29/11/2011   Inschrijving op agenda
29/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen, Fatiha SaÔdi
29/11/2011   Bespreking
29/11/2011   Inschrijving op agenda
29/11/2011   Bespreking
29/11/2011   Adviesaanvraag
aan de Dienst Wetsevaluatie
24/1/2012   Inschrijving op agenda
24/1/2012   Hoorzitting met de heer Jan Uytterhoeven, administrateur-generaal en dr. JoŽl Thimpont, pneumoloog, Asbestfonds
24/1/2012   Hoorzitting met de heer Paul Palsterman, jurist, studiedienst van het ACV, syndicaal afgevaardigde bij de NAR
24/1/2012   Hoorzitting met mevrouw Estelle Ceulemans, adviseur, federale studiedienst, sociaal departement van het ABVV
24/1/2012   Hoorzitting met drs. M.A. van der Woude, directeur van het Nederlands Instituut Asbestslachtoffers
24/1/2012   Gedachtewisseling
14/2/2012   Inschrijving op agenda
14/2/2012   Hoorzitting met de heer Patrick Balemans, gedelegeerd bestuurder, Eternit nv
14/2/2012   Hoorzitting met de heer Eric Jonckheere, co-voorzitter van "Asbest in BelgiŽ : Vereniging van Asbestslachtoffers (ABEVA)"
14/2/2012   Gedachtewisseling
26/6/2012   Inschrijving op agenda
26/6/2012   Bespreking
26/6/2012   Commissie wenst extern advies: Raad van State
26/6/2012   Commissie wenst extern advies: Nationale Arbeidsraad
29/1/2013   Inschrijving op agenda
29/1/2013   Bespreking
26/3/2013   Inschrijving op agenda
26/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
26/3/2013   Hoorzitting met de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's
26/3/2013   Hoorzitting met de heer Paul Windey, voorzitter van de Nationale Arbeidsraad
26/3/2013   Hoorzitting met mevrouw De Kezel, advocate
3/12/2013   Inschrijving op agenda
3/12/2013   Zal worden ingetrokken
19/12/2013   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Ingetrokken 19/12/2013
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 19/12/2013
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 29/11/2011, 24/1/2012, 14/2/2012, 26/6/2012, 29/1/2013, 26/3/2013, 3/12/2013

Kruispuntbank van de wetgeving