S. 5-2498 Dossierfiche K. 53-1499

Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beŽdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
Sonja Becq   Raf Terwingen   Servais Verherstraeten  

toegang tot het arbeidsproces
burgerlijke rechtsvordering
strafprocedure
beroepsorganisatie
arbeidsbezoldiging
gegevensbank
gerechtelijke expertise
tolken
beroepsopleiding
beroep in het informatiewezen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1499/1 Wetsvoorstel 24/5/2011
K. 53-1499/2 Amendementen 6/1/2014
K. 53-1499/3 Amendementen 22/1/2014
K. 53-1499/4 Amendementen 5/2/2014
K. 53-1499/5 Verslag namens de bijzondere commissie 14/2/2014
K. 53-1499/6 Tekst aangenomen door de commissie 14/2/2014
K. 53-1499/7 Erratum 18/2/2014
K. 53-1499/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/2/2014
5-2498/1 5-2498/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/3/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/5/2011   Indiening Doc. K. 53-1499/1
1/6/2011   Inoverwegingneming
14/2/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1499/5
20/2/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 187, p. 45-53
20/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 187, p. 76-77
Doc. K. 53-1499/8
20/2/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
21/2/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/3/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2498/1 5-2498/1 (PDF)
18/3/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
19/12/2014   Bekendmaking (104479-104484)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/2/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/2/2014 15 17/3/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/2/2014 0 17/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/4/2014 19/12/2014 , blz 104479-104484

Kruispuntbank van de wetgeving