S. 5-2495 Dossierfiche                  

Benoeming van een tweede Nederlandstalig plaatsvervangend lid van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten (Comité I)

Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2495/1 5-2495/1 (PDF) Kandidatenlijst 20/2/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/2/2014   Indiening Doc. 5-2495/1 5-2495/1 (PDF)
13/3/2014   Einde behandeling
13/3/2014   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving