S. 5-2491 Dossierfiche K. 53-3266

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen
Regering E. Di Rupo I  

beroepsorde
dierenarts
vrij verrichten van diensten
rechtspersoon
tuchtprocedure
beroepsdeontologie
gegevensbank
diergeneeskunde
erkenning van getuigschriften van vakbekwaamheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3266/1 Wetsontwerp 23/12/2013
K. 53-3266/2 Amendement 29/1/2014
K. 53-3266/3 Verslag namens de commissie 5/2/2014
K. 53-3266/4 Tekst aangenomen door de commissie 7/2/2014
K. 53-3266/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/2/2014
5-2491/1 5-2491/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 11/3/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
23/12/2013   Indiening Doc. K. 53-3266/1
5/2/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3266/3
13/2/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 186
13/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-0/o35)
Integraal verslag nr. 186
Doc. K. 53-3266/5
13/2/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
14/2/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/3/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2491/1 5-2491/1 (PDF)
11/3/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/3/2014   Bekrachtiging en afkondiging
16/4/2014   Bekendmaking (32588-32593)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/2/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/2/2014 15 10/3/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/2/2014 0 10/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/3/2014 16/4/2014 , blz 32588-32593

Kruispuntbank van de wetgeving