S. 5-2488 Dossierfiche K. 53-3285

Wetsontwerp houdende wettelijke definitie van de ambachtsman
Regering E. Di Rupo I  

ambachtelijk bedrijf
ambachtsman
toegang tot het beroepsleven
Kruispuntbank van Ondernemingen
ambachtelijke productie
ambachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3285/1 Wetsontwerp 13/1/2014
K. 53-3285/2 Amendementen 21/1/2014
K. 53-3285/3 Verslag namens de commissie 30/1/2014
K. 53-3285/4 Tekst verbeterd door de commissie 30/1/2014
K. 53-3285/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/2/2014
5-2488/1 5-2488/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 11/3/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
13/1/2014   Indiening Doc. K. 53-3285/1
30/1/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3285/3
12/2/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 185, p. 3-10
13/2/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 186, p. 59-60
13/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-35/o16)
Integraal verslag nr. 186, p. 60
Doc. K. 53-3285/5
13/2/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/2/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/3/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2488/1 5-2488/1 (PDF)
11/3/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/3/2014   Bekrachtiging en afkondiging
15/4/2014   Bekendmaking (32311-32314)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/2/2014, 13/2/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/2/2014 15 10/3/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/2/2014 0 10/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/3/2014 15/4/2014 , blz 32311-32314

Kruispuntbank van de wetgeving