S. 5-2486 Dossierfiche K. 53-2941

Wetsontwerp met betrekking tot de aanwijzing en de bevoegdheden van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle belast met de nucleaire inspecties
Regering E. Di Rupo I  

Internationale Organisatie voor Atoomenergie
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
nucleaire beveiliging
personeel op contractbasis
gerechtelijke politie
nucleaire veiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2941/1 Wetsontwerp 10/7/2013
K. 53-2941/2 Amendementen 14/1/2014
K. 53-2941/3 Verslag namens de commissie 30/1/2014
K. 53-2941/4 Tekst aangenomen door de commissie 3/2/2014
K. 53-2941/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/2/2014
5-2486/1 5-2486/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 11/3/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
10/7/2013   Indiening Doc. K. 53-2941/1
30/1/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2941/3
12/2/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 185, p. 26-29
13/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-0/o14)
Integraal verslag nr. 186, p. 59
Doc. K. 53-2941/5
13/2/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
14/2/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/3/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2486/1 5-2486/1 (PDF)
11/3/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/3/2014   Bekrachtiging en afkondiging
6/6/2014   Bekendmaking (43536-43543)
8/7/2014   Erratum (51968)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/2/2014, 13/2/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/2/2014 15 10/3/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/2/2014 0 10/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/3/2014 6/6/2014 , blz 43536-43543
Errata
Op 8/7/2014 , blz 51968

Kruispuntbank van de wetgeving