S. 5-2484 Dossierfiche K. 53-2805

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales
Karine Lalieux   Isabelle Emmery   Laurence Meire   Mohammed Jabour  

stillegging van een centrale
kernenergie
nucleaire industrie
boekhoudkundige reserve
kerncentrale

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2805/1 Wetsvoorstel 13/5/2013
K. 53-2805/2 Amendementen 11/7/2013
K. 53-2805/3 Amendementen 14/1/2014
K. 53-2805/4 Verslag namens de commissie 3/2/2014
K. 53-2805/5 Tekst aangenomen door de commissie 3/2/2014
K. 53-2805/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/2/2014
5-2484/1 5-2484/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 11/3/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
13/5/2013   Indiening Doc. K. 53-2805/1
23/5/2013   Inoverwegingneming
3/2/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2805/4
12/2/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 185, p. 29-33
13/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 186, p. 60-61
Doc. K. 53-2805/6
13/2/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
14/2/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/3/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2484/1 5-2484/1 (PDF)
11/3/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/3/2014   Bekrachtiging en afkondiging
26/5/2014   Bekendmaking (41164-41165)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/2/2014, 13/2/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/2/2014 15 10/3/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/2/2014 0 10/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/3/2014 26/5/2014 , blz 41164-41165

Kruispuntbank van de wetgeving