S. 5-2471 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van fibromyalgie
Nele Lijnen   

chronische ziekte
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
medische diagnose
motie van het Parlement
medische research
geneeswijze

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2471/1 5-2471/1 (PDF) Voorstel van resolutie 31/1/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/1/2014   Indiening Doc. 5-2471/1 5-2471/1 (PDF)
6/2/2014   Inoverwegingneming
6/2/2014   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
6/2/2014   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving