S. 5-2468 Dossierfiche K. 53-3102

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft
Regering E. Di Rupo I  

arbeidsrechtspraak
pesterijen op de werkvloer 
psychologische intimidatie
gezondheid op het werk
rechtsvordering
ongewenste intimiteiten
werkplek
stalking (belaging)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3102/1 Wetsontwerp 31/10/2013
K. 53-3102/2 Verslag namens de commissie 16/1/2014
K. 53-3102/3 Tekst verbeterd door de commissie 16/1/2014
K. 53-3102/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/1/2014
5-2468/1 5-2468/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 31/1/2014
5-2468/2 5-2468/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/2/2014
5-2468/3 5-2468/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/3/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
31/10/2013   Indiening Doc. K. 53-3102/1
16/1/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3101/3
30/1/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 182, p.136-137
30/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+108/-0/o25)
Integraal verslag nr. 182
Doc. K. 53-3102/4
30/1/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
31/1/2014   Overzending Doc. 5-2468/1 5-2468/1 (PDF)
31/1/2014   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/2/2014   Inschrijving op agenda
27/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-143 Hand. 5-143 (PDF)
27/2/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-143 Hand. 5-143 (PDF)
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o10) Hand. 5-144 Hand. 5-144 (PDF)
Doc. 5-2468/3 5-2468/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
31/1/2014   Verzending naar commissie
18/2/2014   Inschrijving op agenda
18/2/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Fabienne Winckel
18/2/2014   Bespreking
18/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o3)
18/2/2014   Aanneming zonder amendering
18/2/2014   Vertrouwen rapporteur
13/3/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
28/3/2014   Bekrachtiging en afkondiging
28/4/2014   Bekendmaking (35020-35021)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/1/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/2/2014, 13/3/2014
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/2/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/3/2014 28/4/2014 , blz 35020-35021

Kruispuntbank van de wetgeving