S. 5-2466 Dossierfiche K. 53-2880

Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen en van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
Regering E. Di Rupo I  

wegverkeer
rijbewijs
verkeersveiligheid
drugverslaving
vluchtmisdrijf
strafsanctie
snelheidsvoorschriften
autoverzekering
alcoholisme
geldboete
overtreding van het verkeersreglement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2880/1 Wetsontwerp 12/6/2013
K. 53-2880/2 Amendementen 12/12/2013
K. 53-2880/3 Amendementen 8/1/2014
K. 53-2880/5 Tekst aangenomen door de commissie 17/1/2014
K. 53-2880/4 Verslag namens de commissie 20/1/2014
K. 53-2880/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/1/2014
5-2466/1 5-2466/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/2/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/6/2013   Indiening Doc. K. 53-2880/1
20/1/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2880/4
30/1/2014   Bespreking
Integraal verslag nr 182, p. 60-69
30/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-0/o10)
Integraal verslag nr 182, p. 135-136
Doc. K. 53-2880/6
30/1/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
31/1/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/2/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2466/1 5-2466/1 (PDF)
18/2/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/2/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/3/2014   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/2014   Bekendmaking (35420-35426)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 30/1/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/2/2014 15 17/2/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 1/2/2014 0 17/2/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/3/2014 30/4/2014 , blz 35420-35426

Kruispuntbank van de wetgeving